YT Flux - шаблон joomla Авто
 • ljubovija
  Varošica Ljubovija nalazi se u zapadnoj Srbiji, na desnoj obali reke Drine. Krase je dve manifestacije: Gastro festival i Drinska regata.
 • ljubovija-1
 • ljubovija-2
 • gastrofest
  Gastro festival održava se druge subote maja u organizaciji TOLJ-a i GETEKSA. Manifestacija je ispisala ime Ljubovije na turističkoj karti Srbije.
 • gastrofest-1
 • gastrofest-2
 • regata
  Manifestacija Drinska regata održava se druge subote jula na relaciji Rogačica-Ljubovija. Četrdeset kilometara lepote i uživanja u drinskim talasima.
 • regata-1
 • regata-2
 • rekadrina
  Reka Drina lepotica Azbukovice.Za ljubitelje prirode, mira, zelenila, za one koji uživaju u plivanju, veslanju, za ribolovce, dileme nema izbor je reka Drina.
 • rekadrina-1
 • rekadrina-2
 • manastirsoko
  Manastir sv. Nikolaj Srpski (Manastir Soko) udaljen je 15km od Ljubovije. Manastir je postao duhovni centar Srba iz svih krajeva sveta.
 • manastirsoko-1
 • manastirognjiste
  Manastir sv. Trojice sa kompleksom Ognjište udaljen je 6km od Ljubovije u Podnemiću-zaseok Bjele vode.
 • manastirognjiste-1
Print

Evropska Unija

EU-claniceEvropska unija je jedinstvena nadnacionalna, ekonomsko-politička i monetarna zajednica evropskih država nastala kao rezultat procesa saradnje i integracija. Pravno utemeljenje Evropske unije je počelo davne 1951. godine stvaranjem Evropske zajednice za ugalj i čelik (EZUČ), zatim Evropske ekonomske zajednice (EEZ) i na kraju je formalna ugovorno pravna transformacija završena 1.novembra 1993. godine stupanjem na snagu ugovora iz Mastrihta o Evropskoj uniji.

Preambula Ugovora o EU sadrži sledeće ciljeve:

 • premostiti podelu evropskog kontinenta i utvrditi demokratiju,
 • poštovanje ljudskih prava i vladavinu prava,
 • zaštititi osnovna socijalna prava,
 • jačati solidarnost među narodima,
 • podsticati demokratičnost i efikasnost evropskih institucija i tela,
 • podsticati ujednačavanje privrednih prilika u zemljama-članicama i utvrditi jedinstvenu i stabilnu valutu,
 • ostvariti jedinstveno tržište,
 • zagovarati koheziju i zaštitu okoline,
 • uvesti zajedničko državljanstvo za sve građane zemalja članica,
 • sprovesti zajedničku spoljnu i bezbedonosnu politiku,
 • podsticati slobodno kretanje ljudi, uz zaštitu njihove sigurnosti stvaranjem područja slobode,sigurnosti i pravde,
 • nastaviti proces stvaranja sve čvršće Unije među narodima Evrope, u kojoj se odluke donose što bliže građanima, u skladu sa principima subsidijarnosti.

 

ZEMLJE ČLANICE EVROPSKE UNIJE

 austrija  belgija  bugarska  ceska  danska  estonija finska   francuska grcka  holandija 
 Austrija Belgija  Bugarska  Češka  Danska Estonija  Finska  Francuska  Grčka Holandija
 irska  italija  kipar letonija  litvanija  luksemburg   madjarska malta   nemacka poljska 
 Irska  Italija Kipar
Letonija
 Litvanija Luksemburg
Mađarska
 Malta  Nemačka Poljska
 portugal  rumunija slovacka  slovenija spanija  svedska  velikabritanija   hrvatska  blanko  blanko
 Portugal  Rumunija  Slovačka  Slovenija  Španija  Švedska  V.Britanija  Hrvatska 
 

ZEMLJE KANDIDATI ZA PRIJEM U EVROPSKU UNIJU

makedonija turska Island cgora Srbija Albanija
 Makedonija Turska Island C.Gora Srbija Albanija

 OD 6 ZEMALJA ČLANICA, PREKO 27, DO...?

1957. godina - EU ima šest članica: Belgiju, Francusku, Saveznu Republiku Nemačku, Italiju, Luksemburg i Holandiju.
1973. godina - Nove članice postaju: Velika Britanija, Irska i Danska.
1981. godina
- Drugo proširenje: Grčka.

1986. godina
- Treće proširenje: Španija i Portugalija.
1990. godina
- Po ujedinjenju Nemačke, Nemačka Demokratska Republika je ušla u EU.
1995. godina
- Četvrto proširenje: Austrija, Švedska i Finska.
2004. godina
- U EU ulaze: Estonija, Letonija, Litvanija, Kipar, Mađarska, Malta, Poljska, Slovačka, Slovenija i Češka.
2007. godina
- Nove članice Evropske unije postaju: Rumunija i Bugarska.
2013. godina - Nova članica Evropske unije postaje: Hrvatska.

 SIMBOLI EVROPSKE UNIJE

 Simboli Evropske unije su: Himna, Zastava i Dan Evrope.

 HIMNA EU

Betoven Evropska Himna je "Oda radosti". Dirigent Herbert fon Karajan (Herbert von Karajan) je adaptirao Betovenovu (Ludwig van Beethoven) Devetu simfoniju na zahtev Saveta Evrope, koja je proglašena svečanom pesmom 1972. godine, a 1986. godine himnom Evropske unije.

ZASTAVA EU
 
EU zastavaZastava Evropske unije je usvojena 1986. godine. Pozadina zastave je plave boje i simbolizuje nebo na čijoj se površini nalazi dvanaest zlatnih zvezdica, koje predstavljaju jedinstvo naroda Evrope, njihovo savršenstvo i zajedništvo a ne broj država. Broj zvezdica je statičan, dvanaest je simbol perfekcije i jedinstva.

DAN EVROPE

9majEUDevetog maja 1950, Robert Šuman je pretstavio svoj predlog kreiranja organizovane Evrope. Ovaj predlog, poznatiji kao "Šumanova deklaracija" (Schuman declaration), smatra se početkom kreacije onoga što je danas poznato kao Evropska unija.


Danas, deveti maj je postao evropski simbol (Dan Evrope) koji zajedno sa himnom i zastavom, identifikuje politički entitet Evropske unije. Dan Evrope je prilika za aktivnosti i festivale koji Evropu približavaju njenim građanima i narodima.

 INSTITUCIJE EVROPSKE UNIJE

Članice Evropske unije utemeljile su zajedničke institucije na koje su prenele deo svog suvereniteta, kako bi se odluke o pojedinim pitanjima od zajedničkog interesa mogle donositi na evropskom nivou.

Tri su glavne institucije Evropske unije: Evropski parlament, Savet Evropske unije i Evropska komisija.

EVROPSKI PARLAMENT - glas naroda

Zgrada parlamentaEvropski parlament predstavlja glas naroda. Svakih pet godina glasači zemalja članica EU biraju svoje predstavnike koji ih zastupaju u Evropskom parlamentu. Zasedanja su u Strazburu (Francuska) a ređe i u Briselu. Od 2004. godine Evropski parlament ima 785 poslanika. Zadatak Evropskog parlamenta je da učestvuje u usvajanju predloga Evropske komisije, tako što predlaže amandmane i vodi pregovore sa Savetom Evropske unije o tome šta treba da sadrže konačni tekstovi propisa  Evropske unije.

 SAVET EVROPSKE UNIJE - glas država članica

Evropski-parlamentSavet je glavno telo za donošenje odluka u Evropskoj uniji. U Savetu se čuje glas vlada država članica EU. Savet (nekada "Savet ministara") sa sedištem u Briselu menja, dopunjuje, usvaja ili odbija predloge novih zakona. U zavisnosti od teme koja je na dnevnom redu svaku državu predstavlja ministar odgovoran za datu oblast (spoljne poslove, finansije,...). Svaka država članica predsedava Savetom u trajanju od šest meseci po sistemu rotacije. Odluke se donose na više načina zavisno od osetljivosti tema. Ako je u pitanju spoljna politika odluke se donose jednoglasno, neke odluke se donose prostom a neke kvalifikovanom većinom.

EVROPSKA KOMISIJA - unapređivanje zajedničkih interesa

Evropska komisija sa sedištem u Briselu je izvršni organ Evropske unije. Od nje potiču svi usvojeni zakoni, a ona kontroliše sprovođenje propisa u državama članicama Evropske unije. U slučaju kršenja ili nepoštovanja propisa i zakona Evropska komisija ima pravo da podnese tužbu protiv te države Evropskom sudu pravde. Evropska komisija ima svog predsednika i 26 komesara (po jedan iz svake države članice). Komesari su kao i predsednik u obavezi da deluju u interesu cele Evropske unije a ne u ime svoje matične zemlje.

OSTALE INSTITUCIJE

* Evropski sud pravde
* Evropski finansijski sud
* Ekonomski i socijalni komitet
* Komitet regiona
* Evropska centralna banka
* Evropska investiciona banka

JEDINSTVENA VALUTA - EVRO

Euro monetaEvro je stvoren kao "nadnacionalna" valuta, a koristi se kao "obična" valuta u svakodnevnom životu i poslovnim transakcijama.1992. godine Evropska unija je donela odluku o formiranju Ekonomske i monetarne unije (EMU), koja je uključivala i uvođenje zajedničke evropske valute pod upravom Evropske centralne banke. Jedinstvena valuta-evro postala je realnost 1. januara 2002. godine kada su novčanice i kovanice evra zamenile nacionalne valute u dvanaest od petnaest država članica: Belgija, Nemačka, Grčka, Španija, Francuska, Irska, Italija, Luksemburg, Holandija, Austrija, Portugal i Finska.

Rezultati uvođenja jedinstvene valute su:

* Ekonomska stabilnost-jedinstvena zona EU stabilnija je od ekonomija samih država.
* Jedinstvena valuta olakšava kupovinu i slanje novca građanima kao i lakša putovanja.